Borda Molí dels Fanals | Restaurante Típico en Andorra

Política de protecció de dades

En el marc del compliment del que disposa la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i pels reglaments que la desenvolupen, la societat Bellsolà i Fills (en endavant Restaurant Molí dels Fanals) informa els usuaris d’aquesta web mitjançant aquest document de l’ús i tractament de les dades personals que facilitin o vagin a facilitar la seva navegació i de la política de protecció de dades que s’aplicarà sobre aquestes dades.

DADES DE TRÀNSIT

Les dades de tràfics com a nom del proveïdor d’accés, adreça IP, data i hora d’accés, enllaços des dels quals s’accedeix i qualsevol altre informació de naturalesa semblant o anàloga que pugui proporcionar la seva navegació pel lloc seran tractades de forma anònima i amb la única finalitat de realitzar estadístiques de visites del lloc web

ÚS DE COOKIES

Les dades generades mitjançant la tecnologia “cookies” són utilitzades únicament i exclusivament per facilitar l’accés i la navegació dels usuaris al lloc web http://http://www.molidelsfanals.com i l’usuari accepta l’ús i tractament d’aquestes dades. En qualsevol cas, l’usuari és lliure de configurar el seu navegador perquè li adverteixi de la recepció de “cookies” o impossibilitar la seva instal·lació en el seu equip.

REGISTRE D’USUARIS I NEWSLETTER

Les dades de registre d’usuaris són utilitzades per l’oferta dels serveis requerits, així com per l’enviament de comunicacions electròniques promocionant els serveis del lloc.

DEURE D’INFORMACIÓ

Les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web http://www.molidels fanals.com, seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer automatitzat titularitat de Bellsolà i Fills, amb adreça a Av. Les Comes 3 – Sispony – La Massana (Principat d’Andorra). Les seves dades personals seran utilitzades amb la finalitat que s’indiqui a les pàgines on es trobi el formulari electrònic de recollida de dades personals. Així mateix, podran ser conservades per a contestar a la sol·licitud i per a l’enviament (per canals ordinaris o electrònics) d’informació relacionada amb la nostra activitat que pugui resultar del seu interès, fins que ens indiqui el contrari. La no cumplimentació dels camps, indicats com a obligatoris, que apareixen en el formulari de registre electrònic, podrà tenir com a conseqüència que no puguem atendre la seva sol·licitud. El Molí dels Fanals no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus Clients/Usuaris a tercers. L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades al Restaurant Molí dels Fanals són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixes. L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Molí dels Fanals o a qualsevol tercer a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. L’Usuari no ha d’incloure dades personals de tercers sense el seu consentiment informat previ del que estableix la present política de privacitat, sent l’únic responsable de la seva introducció.

CONSENTIMENT I REVOCACIÓ DE L’USUARI AMB FINS PUBLICITARIS

L’usuari podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques I que les seves dades personals siguin tractades amb finalitats de promoció i publicitat dels nostres productes així com la recepció de butlletins de Notícies, dirigint un mail a l’adreça oli@molidelsfanals.com

MESURES DE SEGURETAT

La nostra empresa té adoptades les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent i es garanteixen els nivells de seguretat adequats a les dades que es tracten.

DURADA I MODIFICACIÓ

El Molí dels Fanals es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguit per l’Agència de Protecció de Dades o de l’autoritat competent en cada moment, així com a pràctiques del sector, amb el benentès que els canvis introduïts s’anunciaran en aquesta pàgina.